Samorząd Uczniowski 2020/2021

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV – VIII.

Dzięki pracy w Samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Samorząd Uczniowski organizuje imprezy szkolne np. Dzień Edukacji Narodowej, otrzęsiny klasy I SP. Chętnie włącza się w akcje charytatywne - współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu. Przeprowadza konkursy np. wybór najsympatyczniejszego chłopaka, konkurs fotograficzny o wiośnie. Organizuje dyskoteki szkolne z okazji Andrzejek, zabawę karnawałową oraz na zakończenie roku szkolnego.

 

 
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
Przewodniczący:
Łukasz Podolski
 Zastępca przewodniczącej:
Magdalena Gryboś
 Sekretarz:
Wiktoria Wąsowicz
Członkowie:
Marlena Białoń
Nikola Galiszewska
Maria Hajduk
Lena Wacławik
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Izabela Korzonek

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach na rok szkolny 2020/2021

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok szkolny.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły (drobne upominki)
 • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Trzynastka” (zabawa z kolorami)
 • Pomoc w przygotowaniu ślubowaniu klas pierwszych (organizacja konkursów dla pierwszoklasistów).

Listopad

 • Pamiętamy o zmarłych- zapalanie zniczy na grobach.
 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
 • Akcja „ Pomóż przetrwać zimę ptakom” – zbiórka karmy dla ptaków.
 • Andrzejki – dyskoteka. Wróżby. Andrzejkowe stoisko – sprzedaż ciast.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia ( 26 listopad)

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną.
 • Przed wigilijne pieczenie i dekorowanie pierników.
 • Ubieramy choinkę.
 • Przygotowanie życzeń dla wszystkich pracowników szkoły
Styczeń
 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr.

 Luty

 • Bal karnawałowy.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.
 • Tłusty czwartek

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • 23 czerwca – Dzień Ojca.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

  

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

 Zaplanowane działania mogą ulec modyfikacji i rozszerzeniom o dodatkowe zadania, wynikające z bieżących potrzeb, wniosków złożonych w skrzynce inicjatyw uczniów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Izabela Korzonek

Do pobrania:

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (158 KB, PDF)

 

Regulamin „Szczęśliwego Numerka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwiatonowicach

1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

2. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

3. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

4. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.

5. Szczęśliwy Numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.

6. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.

8. Wylosowany danego dnia Szczęśliwy Numerek bierze udział w następnym losowaniu.

9. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przez wychowawcę przywileju Szczęśliwego Numerka.

10. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić ten przywilej danemu uczniowi.

11. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić ten przywilej całej klasie.

12. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

13. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka.

14. Szczęśliwy Numerek będzie losowany codziennie rano w sekretariacie. Osobami losującymi będą uczniowie z Samorządu Uczniowskiego w obecności pracownika szkoły.

14. Po wylosowaniu uczniowie wywieszają ten numerek w szkolnej gablocie przy planie lekcji.

15. Szczęśliwy Numerek zostaje wstrzymany na 2 tygodnie przed podaniem oceny śródrocznej i rocznej dla danych klas .

 

Szczęśliwy Numerek i powyższy regulamin wchodzą w życie dnia 08.10.2019 roku  

 

Do pobrania:

 REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" (127 KB, PDF)

 

Regulamin akcji pt. „Trzynastka”

1.      Każdego 13 dnia miesiąca obowiązuje inny kolor.

 

 • 13 listopad – kolor czarny
 • 13 grudzień – kolor biały
 • 13 styczeń – kolor żółty
 • 13 luty – kolor czerwony
 • 13 marzec – kolor niebieski
 • 13 kwiecień – kolor zielony
 • 13 maj – kolor różowy
 • 13 czerwiec – fioletowy

2.      Dany kolor dotyczy odzieży, obuwia, dodatków (paski, biżuteria itp.)

3.      Każdy z uczniów, który przebierze się wyznaczonego dnia w określony kolor, tego dnia nie będzie pytany (musi być przynajmniej połowa ubioru w tym kolorze).

4.      „Trzynastka” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

5.      „Trzynastka” nie zwalnia ucznia z  zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.

6.      „Trzynastka” nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.

7.      Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przez wychowawcę przywileju „Trzynastka”.

8.      Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad „Trzynastka” i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić ten przywilej danemu uczniowi.

 

Akcja „ Trzynastka” i powyższy regulamin wchodzą w życie dnia 13.11.2019 r.

 

Do pobrania:

 REGULAMIN AKCJI "TRZYNASTKA" (215 KB, PDF)


 

 

 

 

 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami