HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Wychowawcy organizują pracę, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości, świąt, pół roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się samodzielnego  projektowania, logicznego myślenia oraz podejmowania właściwych decyzji. Kształcą pamięć, koncentrację, aktywność ruchową. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują pomoc w nauce i wsparcie w trudnych sytuacjach. Każde dziecko objęte jest należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. 

 

L.P. DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY ŚWIETLICY IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
 1   Poniedziałek   7:00 – 7:30 Ł. Kwarciński
12:20 – 15:20  B. Gregorczyk
 2   Wtorek   7:00 – 7:30 A. Pyznar
11:20 - 12:20 M. Szutkowska
12:20 – 13:20 A. Pyznar
13:20 – 15:20 J. Jastrzębski
 3    Środa   7:00 – 8:30 A. Pyznar
11:20 - 15:20 I. Korzonek
4 Czwartek 7:00 – 7:45 Ł. Kwarciński
12:20 - 15:20 B. Gregorczyk
5 Piątek 7:00 – 7:45 Ł. Kwarciński
12:20 - 15:20 I. Korzonek

 

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (254 KB, PDF)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH (154 KB, PDF)

 

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CELE I ZADANIA:

 

1. Organizacja pracy świetlicy:

 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 • Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
 • Integracja zespołu.
 • Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

2.Organizowanie bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy:

 • Sporządzenie list grup wychowawczych.
 • Przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę.
 • Sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych.
 • Otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych.

3. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

 • Kształtowanie właściwego zachowania.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
 • Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
 • Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

5. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa:

 • W drodze do i ze szkoły.
 • Podczas zabaw, w trakcie zajęć świetlicowych, przerw.
 • Podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

6. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym:

 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
 • Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

7. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 • Muzycznych – prowadzenie zabaw muzyczno – rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych.
 • Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali.
 • Czytelniczo-medialnych – świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych.

8. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 • Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.

9. Edukacja prozdrowotna:

 • Wdrażanie do aktywności fizycznej, jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).

10. Edukacja czytelnicza i medialna:

 • Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
 • Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

PLAN ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia relaksacyjne.
 2. Odrabianie pracy domowej.
 3. Gry i zabawy integracyjne.
 4. Czytanie ze zrozumieniem.
 5. Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy).
 6. Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 7. Gry edukacyjne i planszowe.
 8. Zajęcia artystyczne ( plastyczne, muzyczne).
 9. Oglądanie filmów edukacyjnych.

 

Wrzesień

 • Organizacja pracy w świetlicy szkolnej.
 • Zapoznanie się z bezpieczeństwem.
 • Witaj szkoło, żegnajcie wakacje.
 • Poznajemy zwyczaje i tradycje naszej szkoły.
 • Bezpieczeństwo na drogach i ulicach.
 • Wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 • Witamy jesień.
 • Opowiedz mi o swoich wakacjach
 • Przedstawienie wspomnień wakacyjnych za pomocą różnych środków.
 • Zabawy integracyjne.

Październik

 • Jesień.
 • Rozróżnianie i nazywanie grzybów, krzew i drzew.
 • Walory i uroki jesieni.
 • Rozwiązywanie jesiennych zagadek.
 • Dzień Edukacji Narodowej - omówienie roli nauczyciela i pozostałych pracowników.
 • Nasza wychowawczyni.
 • Poznanie alternatywnych form zachowania w sytuacjach trudnych.

Listopad

 • Święto Zmarłych „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli ”- wyjaśnienie symboliki.
 • Symbole narodowe – wykonanie flagi i kotylionów z papieru.
 • Zapoznanie dzieci z terminami „ojczyzna” i „symbole narodowe ”.
 • Dbamy o zdrowie –Kształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie.
 • Zapoznanie z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Wróżby przepowiadające przyszłość.
 • Gry na spostrzegawczość i orientację.

Grudzień

 • Święty Mikołaj w wyobraźniach dzieci ciekawostki o życiu i działalności św. Mikołaja.
 • Przyszła zima- pomóżmy ptakom- uwrażliwienie dzieci na los zwierząt.
 • „Dokarmianie ptaków ”, „Karmnik na parapecie”.
 • Święto Bożego Narodzenia - tradycje związane z Bożym Narodzeniem.
 • Choinkowe radości –wyklejanka z kolorowego papieru i bibuły.
 • Kartki świąteczne.
 • Zimowe zabawy na śniegu.

Styczeń

 • Powitajmy Nowy Rok- poznanie zwyczajów i tradycji noworocznych.
 • Moje plany na nadchodzący rok.
 • Zabawy świetlicowe zespołowe i grupowe.
 • Wesoły Karnawał – wyjaśnianie terminu karnawał. Karnawał – rozbudzenie radosnego nastroju.
 • Dzień babci i dziadka - na czym polega szacunek wobec starszych.
 • Papierowe arcydzieła dziecięcej wyobraźni.
 • Zagadki, kalambury.

Luty

 • Zima w ludowych przysłowiach.
 • Przysłowia o zimie.
 • Obserwacja pogody.
 • Sporty zimowe – moja ulubiona dyscyplina.
 • Gry planszowe.
 • Dlaczego dzieci lubią zimę?
 • Bezpieczna zima – tworzenie historyjek obrazkowych.
 • Kolorowanki zimowe.
 • Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.
 • Bezpieczne ferie – bezpieczeństwo podczas zabaw.

Marzec

 • Święto Kobiet - rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu.
 • Kształtowanie umiejętności składania życzeń.
 • Witaj wiosno!
 • Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.
 • Poznajmy zwyczaje wiosny.
 • Marzanna – wykonanie.
 • Przysłowia o wiośnie.

Kwiecień

 • Święta Wielkanocne - tradycje i obrzędy.
 • Pisanki- ozdabianie.
 • Wielkanocne pisanki.
 • Wielkanocne niespodzianki.
 • Kodeks przeciwko agresji.
 • Żyj zdrowo jedz kolorowo - wdrażanie do dbania o własne zdrowie.
 • Zdrowo jem.

Maj

 • Święta majowe – Święto Pracy. Dzień Flagi RP. Święto Konstytucji 3 Maja.
 • Kwitnące sady - znaczenie przyrody w życiu człowieka.
 • Kim będę gdy dorosnę - marzenia dzieci.
 • Moje hobby.
 • Gry dydaktyczne - układamy i rozwiązujemy zagadki i rebusy.
 • Dzień Matki - rola matki w rodzinie.
 • Portret mojej mamy. Prezent dla mojej mamy.
 • Wdrażanie do zachowania zasad kultury na co dzień.
 • Kolorowy świat motyli.
 • Wszystkie dzieci nasze są . Życie i wygląd dzieci z różnych stron świata.

Czerwiec

 • Dzień Dziecka.
 • Gry i zabawy na spostrzegawczość i koncentrację.
 • Podstawy - kultura w życiu codziennym. Plakat kulturalny człowiek.
 • Podróże kształcą, sposoby podróżowania.
 • Podróż moich marzeń. Świat i kontynenty.
 • Dokąd chcemy jechać na wakacje.
 • Lato i dzień taty.
 • Bezpieczne wakacje-wakacyjne przestrogi. Jak właściwie wykorzystać czas wolny.
 • Piosenki o lecie – radosne życie bez nauki.

Do pobrania:

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (177 KB, PDF)

 

 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami