Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

informuję, że rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach.

Proszę o złożenie wypełnionego wniosku, którego druk jest do pobrania na stronie internetowej szkoły (poniżej) lub w przedsionku szkoły w zielonym segregatorze z napisem "Rekrutacja 2021/2022".

 

Do pobrania:

 Zgłoszenie i wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (73 KB, DOC)

 Zgłoszenie i wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (169 KB, PDF)

 1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach (24 KB, DOC)

 1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach (198 KB, PDF)

 2. Oświadczenie, że miejsce pracy co najmniej jednego Rodzica/Rodziców/Prawnych Opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły (29 KB, DOC)

 2. Oświadczenie, że miejsce pracy co najmniej jednego Rodzica/Rodziców/Prawnych Opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły (120 KB, PDF)

 3. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy Gorlice (25 KB, DOC)

 3. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy Gorlice (175 KB, PDF)

 4. Oświadczenie o drodze kandydata do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach (24 KB, DOC)

 4. Oświadczenie o drodze kandydata do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach (199 KB, PDF)

 5. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach (24 KB, DOC)

 5. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach (197 KB, PDF)

 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (22 KB, DOC)

 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (177 KB, PDF)

 7. Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców (31 KB, DOC)

 7. Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców (198 KB, PDF)

 8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (25 KB, DOC)

 8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (175 KB, PDF)

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami